Aunen ja erkin koti - yhteisölliNEN senioriTALO

Aunen ja Erkin Kodin taustalla on Aune ja Erkki Mäkisen testamenttilahjoitus, joka mahdollisti Aunen ja Erkin Koti -säätiön perustamisen. Mäkisten elämäntarina avautuu syvällisemmin Ensimmäinen askel -otsikon takaa.

Aunen ja Erkin Kodissa perustana on senioreiden hyvä elämä ja mahdollisuus asua yhteisössä, joka edistää hyvinvointia ja turvallisuutta. Asumisen yhteisöllisyys toteutuu talon asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olennaista on asukkaiden aktiivisuus ja omatoimisuus talon arjessa.

Talo toteutetaan ryhmärakennuttamisena, jossa talon suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa kuullaan asumisyhteisön jäsenten toiveita ja tarpeita. Maalämmöllä lämpiävään puurakenteiseen taloon on suunniteltu noin 20 asuntoa.

AsuMisosuuskunta, edullista asumisTA

Osuuskunta-asumisen tavoitteena on olla edullista ja se tarjoaa hyvän vaihtoehdon sekä omistus- että vuokra-asumiselle. Asumisesta maksetaan kuukausittain vuokraa, joka kattaa osuuskunnan asuntojen hoito- ja rahoituskuluja. Osuuskunta omistaa kiinteistön ja sen jäsenet päättävät talon toiminnasta. Tavoitteena on päästä asumaan taloon vuonna 2021.

Osuuskuntaan liitytään maksamalla 700 euron osuusmaksu ja oman asunnon neliömäärän mukainen liittymismaksu. Niiden kautta syntyy oikeus asunnon vuokraamiseen. Edullista asumista edellyttävien rahoitusehtojen mukaan vuokran on asetuttava paikkakunnan vuokratasolle tai sen alle. Myös Oriveden kaupunki on liittynyt asumisosuuskuntaan ja varannut kolme yksiötä, joihin asukkaaksi pääsee Oriveden kaupungin ja osuuskunnan kautta.

 

Osuuskunnan hallitus

Aunen ja Erkin Koti asumisosuuskunnan hallituksen jäseniä ovat puheenjohtaja Aaro Kemppainen, varapuheenjohtaja Ulla Korolainen, sihteeri Seija Köppä sekä hallituksen jäsenet Leena Kokkonen ja Sakari Attila. Leena Kokkosen näkemys tulevaisuudesta Aunen ja Erkin Kodissa summaa kattavasti hallituksen jäsenten ajatuksia: ”Aunen ja Erkin Kodin yhteisöllisyys houkuttelee viettämään vanhuutta asumisyhteisöön, jossa elämän ulkoisiin puitteisiin ja sisältöön on mahdollisuus itse vaikuttaa.”

 
 

Talohankkeen yhteistyökumppanit

Talohankkeessa ovat mahdollistajina ja tukena Aunen ja Erkin Koti -säätiö sekä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Tampereen yliopiston SoteDialogit -hanke, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA ja Tradeka rahoittajina, insinööritoimisto LaRa Oy- rakennuttajakonsulttina ja talon suunnittelijana Arkkitehtuuritoimisto Holttinen Oy. Hankejohtajana toimii Ilkka Kaakkolammi. ARAn myöntämällä kehittämisrahoituksella on vuonna 2019 hankittu asiantuntijaosaamista asunto-osuuskunnan perustamiseen ja sääntöjen laatimiseen.

Lisätietoja eri toimijoiden kotisivuilta:

SoteDialogit hanke: https://projects.tuni.fi/sotedialogit/

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA: https://www.ara.fi

Insinööritoimisto LaRa Oy: http://www.laraoy.com/

Arkkitehtuuritoimisto Holttinen Oy: https://www.ark-holttinen.com/

Oriveden kaupunki: https://orivesi.fi/yhteisollista-senioriasumista-orivedelle-aunen-ja-erkin-koti-rakentuu-pian/

YHTEISÖN VOIMA

TURVALLINEN IKÄÄNTYMINEN

MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUKSET

YKSINÄISYYDEN EHKÄISY

 

Orivesi - luonto, palvelut ja yhteydet - kaikki käden ulottuvilla!

Aunen ja Erkin Koti -säätiössä senioritalon paikaksi on valittu Orivesi, jonka maisemallisesti monimuotoinen ympäristö, toimivat palvelut ja hyvät liikenneyhteydet tarjoavat hyvät puitteet asumiselle.

Olemme selvittäneet säätiön Aurum-projektissa (vuosina 2016-2018) Oriveden ikääntyvien koettua elämänlaatua ja palveluntarvetta, mikä on antanut pohjaa suunnitelmillemme.

YHTEISÖLLINEN SENIORITALO +55 -VUOTIAILLE

Asumisyhteisö vaalii seuraavia asioita

  • Suvaitseva ja asukkaiden erilaisuuden rikkautena näkevä yhteisöllisyys
  • Osallisuus ja avoimuus
  • Kunnioittava vuorovaikutus ja tasa-arvo
  • Uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen vapaus
  • Yksilöllisyys ja yksityisyyden arvostus
  • Inhimillisyys ja eettisyys
  • Hyvinvointi ja terveys
  • Elävä luontoyhteys
  • Ekologisuus
  • Asumisen terveys

Yhteystiedot

Aunen ja Erkin Koti -säätiö.
Uusi-Eerolantie 76
36120 Suinula
y-tunnus: 2399531-1