yhteisölliNEN senioriTALO

Aunen ja Erkin Koti-säätiö yhdessä Tampereen yliopiston SoteDialogit hankkeen kanssa tukee ja mahdollistaa yhteisöllisen senioritalon rakentamista Orivedellä. Senioritalon hallintamuodoksi on valittu asumisosuuskunta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt keväällä 2019 Aunen ja Erkin Koti -säätiölle osuuskunnan kehittämisrahan.

Osuuskunnan jäsenille on järjestetty vuoden 2019 aikana koulutusta osuuskuntamuotoisesta asumisesta. Koulutuksen aikana Aunen ja Erkin Koti -osuuskunnalle on tehty säännöt konsultoiden alan lakimiestä. Kouluttajana ja asiantuntijana on toiminut Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta Ulla Leppänen. Osuuskunnan perustajajäsenet ovat allekirjoittaneet perustamissopimuksen helmikuussa 2020.

AsuMisosuuskunta, edullista asumisTA

Osuuskunta-asumisen tavoitteena on olla edullista ja se tarjoaa hyvän vaihtoehdon sekä omistus- että vuokra-asumiselle. Asumisesta maksetaan kuukausittain vuokraa, joka kattaa osuuskunnan asuntojen hoito- ja rahoituskuluja.

Asumisosuuskunnan jäseninä asukkailla on mahdollisuus osallistua talon suunnitteluun ja rakennuttamiseen. Osuuskunta omistaa kiinteistön ja sen jäsenet päättävät talon toiminnasta. Tavoitteena on päästä asumaan vuonna 2021.

Asumisen yhteisöllisyys toteutuu talon asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olennaista on asukkaiden aktiivisuus ja omatoimisuus talon arjessa.

YHTEISÖN VOIMA

TURVALLINEN IKÄÄNTYMINEN

MERKITYKSELLISYYDEN KOKEMUKSET

YKSINÄISYYDEN EHKÄISY

 

Orivesi - luonto, palvelut ja yhteydet - kaikki käden ulottuvilla!

Aunen ja Erkin Koti -säätiössä senioritalon paikaksi on valittu Orivesi, jonka maisemallisesti monimuotoinen ympäristö, toimivat palvelut ja hyvät liikenneyhteydet tarjoavat hyvät puitteet asumiselle.

Olemme selvittäneet säätiön Aurum-projektissa (vuosina 2016-2018) Oriveden ikääntyvien koettua elämänlaatua ja palveluntarvetta, mikä on antanut pohjaa suunnitelmillemme.

YHTEISÖLLINEN SENIORITALO +55 -VUOTIAILLE

Asumisyhteisö vaalii seuraavia asioita

  • Suvaitseva ja asukkaiden erilaisuuden rikkautena näkevä yhteisöllisyys
  • Osallisuus ja avoimuus
  • Kunnioittava vuorovaikutus ja tasa-arvo
  • Uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen vapaus
  • Yksilöllisyys ja yksityisyyden arvostus
  • Inhimillisyys ja eettisyys
  • Hyvinvointi ja terveys
  • Elävä luontoyhteys
  • Ekologisuus
  • Asumisen terveys

Yhteystiedot

Aunen ja Erkin Koti -säätiö.
Uusi-Eerolantie 76
36120 Suinula
y-tunnus: 2399531-1