Yhteisöperusteisen senioriasumisen asukasyhteisö

Miksi yhteisö?

Aunen ja Erkin koti -säätiön tavoitteita toteutetaan perustamalla yhteisöperusteisen senioriasumisen asukasyhteisö.

Ikärakenteen muutos ja ikääntyvän väestön halu etsiä uusia mahdollisuuksia on avannut vaihtoehtoja myös asumismuotojen osalta. Kotona asuminen on yhä tärkeää useammille ihmisille ja palvelut keskittyvätkin kotona asumisen mahdollistamiseen. Aune ja Erkin koti -säätiö pyrkii myös siihen, että ihmiset voisivat elää kodissaan mahdollisimman pitkään.

Yhteisön senioriasunnot ja perhehoito muodostavat kokonaisuuden, jossa yksilöt saavat tarvitsemansa hoivan erilaisissa elämäntilanteissa. Tulevaisuudessa asukkaiden perustama osuuskunta voisi tuottaa laadukasta kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoa vastaten yhteisön jäsenten tarpeisiin. Asukkaat voisivat saada myös haluamiaan täydentäviä hoitoja.

Asumisenkulttuuri muotoutuu yhteisön vuorovaikutuksessa

Yhteisön asukkaat eivät ole vain asujia vaan oman asumisensa ja yhteisönsä toimijoita, kehittäjiä ja asiantuntijoita, joiden ainutlaatuinen elämänkokemus asettuu palvelemaan koko yhteisöä. Asumisenkulttuuri muotoutuu yhteisön vuorovaikutuksessa ja demokraattista päätöksentekoa noudattaen. Yhteisön koko toiminta on suunniteltu edistämään yksilöiden ja yhteisön hyvinvoinvointia: terveyttä ja elämän innostusta, joille yksilöiden toimintakyky rakentuu.

Yhteisön toiminta perustuu eettisyyteen, ekologisuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Yksilön ja yhteisön hyvinvointia

Yhteisön koko toiminta on suunniteltu edistämään yksilöiden ja yhteisön hyvinvoinvointia: terveyttä ja elämän innostusta, joille yksilöiden toimintakyky rakentuu.

Orivesi - luonto, palvelut ja yhteydet - kaikki käden ulottuvilla!

Me Aunen ja Erkin koti -säätiössä elämme mielenkiintoista vaihetta etsiessämme paikkaa ja rakentaessamme toimintaympäristöä uudelle yhteisölle. Yhteisön paikaksi on valittu Orivesi, jonka maisemallisesti monimuotoinen ympäristö, toimivat palvelut ja hyvät liikenneyhteydet tarjoavat hyvät puitteet yhteisöasumiselle. 

Olemme myös selvittäneet säätiön Aurum-hankkeessa Oriveden ikääntyvien koettua elämänlaatua ja palveluntarvetta, joka on antanut pohjaa suunnitelmillemme. Orivedellä on erityisesti tarve kotihoidon työtä helpottavalle asumismuodolle, jonka osaksi Aunen ja Erkin koti luontevasti asettuu.

Unelmien koti

Tarkoituksena on luoda senioriyhteisön kokonaisuus, johon kuuluu asuntoja 55+ senioreille, perhehoitoa enemmän apua tarvitseville, seniorineuvola ja päivätoimintaa.

Kokemuksellinen ja toiminnallinen ympäristö; osallisuus tieteestä, taiteesta ja kulttuurista; luontoyhteys ja puhdas ravinto muodostavat puitteet yhteisön jäsenten arjelle. Yhteisössä vallitsee poliittinen, uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen vapaus.

Kutsumme mukaan kaikki, jotka ovat kiinnostunut rakentamaan yhteisöä kanssamme! Kokonaisuus muodostukoon meidän näköiseksemme!

Toiveissamme olisi ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttaa kahdenkymmenenviiden asunnon senioritalo. Senioriasunnoissa asukkaat osallistuisivat päivätoimintaan ja yhteisön arkeen haluamallaan tavalla. Tarvittavat palvelut ja tukitoimet tuotetaan osuuskuntamuotoisesti lähellä.

Suunnittelussa otetaan huomioon asukkaiden ikääntyessä muuttuvat tarpeet ja muunneltavat tilaratkaisut. Senioritalon tavoiteltu valmistumisaika on vuoden 2021 aikana.

Vaiheittain kymmenen seuraavan vuoden aikana senioritalon yhteyteen rakennetaan perhekotiasumiseen soveltuvat tilat. Perhehoitokodissa asuvat enemmän hoivaa tarvitsevat ikäihmiset.

Siirtyminen senioritalosta perhehoitoon olisi luonteva ja turvallinen vaihtoehto yhteisön sisällä. Toiminnan monimuotoisuus mahdollistaa, että ikäihminen saa yhteisöstä tarvitessa kodin loppuelämäkseen.

Yhteisöllinen senioriasuminen ja perhehoitomali helpottavat alueen kotihoidon työtaakkaa ja tarjoavat asumispalveluja yksin kodeissaan asuville ja omaishoitajille.

Yhteisöllisen asumisen hyödyt ovat ilmeisiä yksilölle, mutta myös yhteiskunnalle. Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus onkin eräs yhteisön keskeisimmistä arvoista. Pyrimme tavoittamaan yhteisöömme myös syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, jotka haluaisivat hakeutua hoiva-, kulttuuri- tai puutarha-alan koulutukseen. Aunen ja Erkin koti tuo ihmiset yhteen ja meillä kaikilla on toisillemme annettavaa!

Kuvagalleria

Yhteystiedot

Aunen ja Erkin Koti -säätiö.
Uusi-Eerolantie 76
36120 Suinula
y-tunnus: 2399531-1