Viimeinen tahto voi olla
ensimmäinen askel

Aunen ja Erkin koti -säätiö on syntynyt Aune ja Erkki Mäkisen henkilökohtaisesta tarpeesta ja toiveesta, joka koskettaa tänä päivänä yhä useampia ihmisiä. 

Mahdollisuus toteuttaa omia elämänarvojaan, saada yksilöllistä hoivaa ja tulla tunnustetuksi oman elämänsä toimijana ovat seikkoja, joihin me kaikki tulemme ottamaan kantaa tulevaisuudessa.

Aunen ja Erkin koti -säätiö syntyi unelmasta, jonka ahkeran pariskunnan elämäntyön muodostama pesämuna mahdollisti.

Lapseton pariskunta testamenttasi kenkätehtaalla hankitun omaisuutensa säätiölle ja unelmalleen tulevaisuuden yhteisöstä.

Unelma paremmasta hoivasta

Aune ja Erkki Mäkinen eivät ikääntyessään löytäneet hoivaa, joka vastaisi heidän tarpeisiinsa: kiire, pirstaleisuus ja vaikutusmahdollisuuksien menettäminen eivät vastanneet heidän käsitystään hyvästä elämästä ja hoivasta. Pariskunta löysikin avun ystäviensä tuesta. Heille ystävät muodostivat luotettavan ja lämpimän yhteisön. Tämä henkilökohtainen pettymys ja toisaalta ystävien tarjoaman avun kokemus synnyttivät halun perustaa koti, joka toisi turvaa ikäihmisille, mahdollistaisi osallisuuden ja elämänkatsomuksellisen vapauden elämänkaaren eri vaiheissa. 

Hyvä vanhuus ja ihmisen ehjä elämänkaari rakentuvat siten, että ihmisen luonteen kaikki puolet fyysinen, sielullinen ja henkinen tulevat huomioiduksi ja kunnioitetuksi. Säätiö edistää ikäihmisten elinolosuhteita ja hoitoa kokonaisvaltaiseen ihmisyyteen pohjautuen. Säätiön tarkoitusta tullaan toteuttamaan säätiökirjan mukaisesti perustamalla ja ylläpitämällä senioriasumisen asukasyhteisöä.

Erkki Mäkinen perusti säätiön 24.1.2011 vaimonsa Aune Mäkisen muistoa kunnioittaen “maailman hyvään tarkoitukseen.” Rakkaan vaimon viimeinen tahto oli säätiön ensimmäinen askel.

Yhteystiedot

Aunen ja Erkin Koti -säätiö.
Uusi-Eerolantie 76
36120 Suinula
y-tunnus: 2399531-1