AURUM on sydämen kultaa!
Aurum liittää ympäristön osaksi vanhustyötä
Aurum kutsuu ihmiset yhteistyöhön

Aurum on arvokkainta mahdollisinta kultaa - sydämen kultaa!

Aurum on Aunen ja Erkin koti -säätiön projekti, jonka tavoitteena on löytää Orivedelle parhaat mahdolliset käytännöt vanhuspalveluihin. Projekti on käynnistynyt keväällä 2016 ja sen työskentelyn lähtökohtana on antroposofinen ihmiskäsitys, joka kiinnittää huomion yksilön koko elämänkaareen ja sisäisiin kehitysmahdollisuuksiin. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen ikääntyvien asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa. 

Projektissa on selvitetty ikääntyvien koettua elämänlaatua ja palveluiden tarvetta Oriveden alueella.

Aurum on kolmevuotinen projekti

Hankkeen aikana olemme perehtyneet asumisyhteisömalleihin valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tietojen ja kokemusten pohjalta suunnittelemme ja kokoamme omaa asumisyhteisöämme. Olemme tutkineet mm. ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksia, perhekotihoivamallia, hoivapalveluiden järjestämisen kevyitä, eettisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Kaikessa toiminnassamme pyrimme luomaan valmiuksia säilyttää ja turvata ikääntyvän ihmisen valinnanvapaus hänen omaa hoitoaan koskevissa ratkaisuissa. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden uudistuessa.

Yhteiskehittämisen työpajoissa olemme kartoittaneet tarpeita, toiveita ja unelmia ja ottaneet nämä keskeiseksi osaksi toiminnan suunnittelua.

Hankkeessa olemme selvittäneet

Ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksia

Ikäihmisten
perhehoitoa

Hoivan eettisiä ja ekologisia ratkaisuja

Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen ikääntyvien asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Aurum kouluttaa ja kutsuu yhteen

Projekti kouluttaa ja kutsuu vanhusten hyväksi tehtävään yhteistyöhön varsinkin nuoria pitkäaikaistyöttömiä, juuri eläköityneitä henkilöitä, vapaaehtoistoimijoita ja vanhusten perhehoidosta kiinnostuneita osallistujia. Tavoitteena on työelämäosallisuuden vahvistaminen. Projektin aikana käynnistyy vanhustyön ammatillisen osaamisen avustajakoulutus, johon liittyy myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden osa-alueita.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutuksen keskeisiä elementtejä on yhteys Euroopassa toimivaan Christian Felberin Economy for the Common Good-verkostoon. Koulutuksen ja vertaisryhmien tuloksena syntyy valmius ennaltaehkäisevään vanhustyöhön. Koulutuksen teemoja ovat mm. ihmisen elämänkaari ja -tarinat, elämän koherenssi ja merkityksellisyys, inhimillinen kulttuuri osana luontoa, vanhuuden hyvinvointi ja ravitsemus.

Aurum-projekti liittää Oriveden ympäristön maaseudun osaksi alueen vanhustyötä maatilamatkailun ja perhehoitomahdollisuuksien avulla. Projekti liittyy osaksi Green Care-verkostoa. Projekti tukee paikallistalouden toimintaa ja yritteliäisyyttä luoden verkostoja ja yhteistoimintamalleja.

Haluamme osoittaa, että ihmisen elämänkaaren vanhuusvaihe on täynnä voimavaroja, jotka kuluerän sijaan voivat rikastuttaa koko ympäristöään!

Oriveden Aurumin yhteystiedot

Osoite

Koluntie 4
lh.3
35300 Orivesi

Projektijohtaja

Tiina Kuisma
Puh: 044 270 9843
Sähköposti: tiina.kuisma(ät)aunenjaerkinkoti.fi

Yhteystiedot

Aunen ja Erkin Koti -säätiö.
Uusi-Eerolantie 76
36120 Suinula
y-tunnus: 2399531-1